Medrogeston ma silne działanie luteomimetyczne na błonę śluzową macicy i słabe działanie hamujące przysadkę. Nie wykazuje też żadnego działania androgenowego.

Octan cyproteronu ma 1000 razy silniejsze działanie niż progesteron. Wykazuje on działanie antygonadotropowe, a zwłaszcza antyandrogeno- we.

Pochodne nortestosteronu są liczniejsze i w połączeniu z estrogenami szeroko używane, zwłaszcza w antykoncepcji (ryc. 30).

Związki gestagenowe, pochodne testosteronu, powstają dzięki przyłączeniu w pozycję C-17 grupy etynylowej (C = CH), co powoduje, że tracą one charakter androgenów i nabierają cech gestagenów oraz są skuteczne przy podawaniu doustnym. Estryfikacja grupy hydroksylowej przy C-17 powoduje, że związki te podane pozajelitowo mają długotrwałe działanie. Związki te są liczniejsze niż pochodne pregnanu.

Pochodne estranu szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego, wiążą się z białkami plazmatycznymi (norgestrel i noretysteron) i współzawodniczą z dihydrotestosteronem o możliwość wiązania z albuminami.

Okres półtrwania w osoczu jest długi i wynosi 22-24 h. Powinowactwo tych związków do receptorów androgenowych powoduje ich wyraźne działanie antygonadotropowe. Związki te mają silne działanie antyestro- genowe.

Danazol jest słabym androgenem o właściwościach antygonadotropo- wych. U kobiet należy stosować duże dawki (800-600 mg/24 h), aby zahamować czynność gonadotropową przysadki. Tak duża dawka daje objawy wirylizacji, równolegle z działaniem gestagenowym. U kobiet lek ten jest prawie wyłącznie stosowany w endometriozie, ale zastrzeżenia budzą jego znaczne objawy niepożądane (ryc. 31).

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy