Od modelu cząsteczkowego przejdźmy do modelu komórkowego, a komórką modelową niech będzie komórka mięśnia sercowego (ryc. 9). Gromadzący się w komórce cAMP uczynnia glikogenolizę, glikolizę i lipolizę, prowadząc w ten sposób do katabolicznego tworzenia się krótkołaricucho- wych substratów do cyklu kwasów trójkarboksylowych ze stacjonarnych zapasów węglowodanowych i tłuszczowych komórki. Stojąc nadal na stanowisku, że cAMP jest w równej mierze odpowiedzialny za zmiany metaboliczne i mechaniczne w mięśniu sercowym, można w sposób hipotetyczny połączyć te dwie czynności cAMP następująco: wskutek dopływu substratów cykl kwasów trójkarboksylowych przyspiesza obroty, gromadzi się ATP, który nie tylko sluż.y do powielania cAMP, lecz także jest sub- stratem dla błonowej ATPazy. Energia uzyskana w czasie rozpadu ATP jest użytkowana do nasilenia pracy pompy jonowej lub do uwolnienia zjonizowanej postaci wapnia z siateczki sarkopiazmatycznej, W ten sposób się zwiększa kurczliwość mięśnia sercowego kosztem zwiększonego zużycia tlenu, który jest pochłaniany w toku wzmożonej aktywności cyklu kwasów trójkarboksylowych (ryc. 9). Jest to tylko jedna z hipotez usiłujących połączyć dodatnie działanie inotropowe amin katecholowych ze zwiększeniem zawartości cAMP w mięśniu sercowym (p. str. 62).’

Komórkowy model równie dobrze tłumaczy skutki farmakologicznej blokady (Ladrcnergicznej w sercu, a mianowicie: wyłączenie wzmacniacza błonowego, jakim jest cyklaza adenylowa, powoduje skurczenie się zapotrzebowania energetycznego komórki, która żyje wówczas oszczędzającym trybem, czerpiąc energię w znacznym slopniu z przemian beztlenowych (glikoza) lub małotlenowych (spalanie pirogronianów zamiast kwasów tłuszczowych), co pozwała jej przetrwać długie okresy niedotlenienia. Wykorzystanie tego zjawiska „hibernacji komórkowej” w klinice pozwala uważać odkrycie LBA za jedno z ważniejszych zdarzeń farmakologicznych ostatniego 25-lecia,

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …