Sam przerost sutków można by sobie tłumaczyć szczególną wrażliwością ich tkanki gruczołowej na prawidłowe lub spotęgowane oddziaływanie ciał rujopędnych jajnika, za czym przemawiałoby występowanie tego schorzenia w okresie pokwitania, w ciąży i w razie istnienia nowotworów jajnika. Nie dostarczono na to jed- nak dotąd żadnych przekonujących dowodów. Być może, że przyczyną schorzenia jest też jakieś zaburzenie w zespołowym oddziaływaniu na sutek hormor. ów płciowych i innych hormonów ustroju.

Leczenie. Przerost sutków w ciąży nie wymaga leczenia, gdyż ustępuje samoistnie do porodzie. W pewnych jednak przypadkach, kiedy przychodzi do wybitnego osłabienia ustroju albo powikłań (zakażenie), należy uciec się do przerwania ciąży albo do zabiegu operacyjnego. Ustępowanie przerostu po porodzie jest raczej powolne.

Przerost sutków nieciążowy, który samoistnie się nie cofa, leczy się operacyjnie. Piótować można jednak stosowania przetworów hormonalnych (testoidów), które w pewnych przypadkach mają doprowadzać do poprawy stanu chorobowego.

Pierś obwisła (mamma pendulans3 mastcptosis). Schorzenie to występujące u wieloiódek, które dzieci swoje kaimiły nazbyt długo, trafia się lównież i w przypadkach wspomnianego wyżej rozlanego przerostu sutł.ów. W dużej mierze – przynajmniej po karmieniu – zależy od wytrzymałości i sprężystości tkanki łącznej sutków oraz pokrywającej je skóry.

W przypadkach, w których zaznacza się postępujące zwiotczenie tkanek gruczołu sutkowego, wskazane jest noszenie odpowiednich staników oraz właściwie wykonywany masaż sutków. Podniesienia sutków można dokonać również w drodze operacji.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy