Pęknięciu jajowodu towarzyszy zawsze krwotok do jamy brzusznej, którego nasilenie uzależnione jest od wielkości przerwanych naczyń krwionośnych. Jeśli jajowód pęknie w kierunku swej krezki, dochodzi do wytworzenia krwiaka między blaszkami więzu szerokiego.

Rozpatrując patogenezę rozwoju ciąży pozamacicznej jajowodowej dochodzimy zatem do wniosku, że pierwsza jegó część, tj. przeżeranie się kosmków przez ściany trąbki, jest jednakowa i wspólna zarówno dla przypadków przeżarcia odśrodkowego, jak dośrodkowego. Natomiast część jego druga przebiega (zależnie od okoliczności ubocznych) albo jako poronienie brzuszne, albo jako przeżarcie zewnętrzne, albo też jako pęknięcie jajowodu.

Zachowanie się ujścia brzusznego jajowodu zależy w znacznej mierze od umiejscowienia się ciąży trąbkowej. W razie rozwoju jaja w części bankowej trąbki ujście jej brzuszne zostaje zalepione do końca drugiego miesiąca ciąży. W przypadkach ciąży w części cieśniowej lub ciąży śródmiąższowej do takiego zamknięcia ujścia nie dochodzi. Nie należy jednak zapominać, że ujście to może być od dawna zwężone z powodu zapaleń, które były powodem powstania ciąży jajowodowej.

Doświadczenie i statystyka kliniczna dowodzą, że poronienie brzuszne następuje o wiele częściej w ciążach umiejscowionych w bańkowej części jajowodu. Przyczyną tego jest ta okoliczność, że w części obwodowej trąbki z reguły jest więcej miejsca niż w części cieśniowej, a tym bardziej śródściennej. Co więcej, istnieją zwykle warunki utrudniające swobodny odpływ krwi do jamy brzusznej, a sprzyjające jej gromadzeniu się i krzepnięciu. Jeśli ujście brzuszne jajowodu znajduje się w niewielkiej odległości, napór zmiażdżonego przez skrzepy krwi i powiększonego jaja łatwo rozciąga to ujście i następuje poronienie brzuszne.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy