Patogeneza. W patogenezie odczynów fototoksycznych nie biorą udziału żadne ze znanych dotychczas procesów immunologicznych, a zmiany chorobowe mogą powstać po pierwszym kontakcie z substancją fototo- ksyczną, teoretycznie u 100% populacji [9].

W odczynach fototoksycznych, w wyniku działania promieniowania nadfioletowego, substancje chemiczne mające zdolność absorpcji fotonów światła przechodzą w stan pobudzenia i, będąc w kontakcie z żywymi tkankami, powodują uszkodzenie struktur komórkowych poprzez różne mechanizmy fizykochemiczne (tworzenie wolnych rodników, nadtlenków, emisja ciepła).

Fototoksyczne działanie poszczególnych związków jest na ogól wielokierunkowe. Niektóre substancje uszkadzają jednak wybiórczo jądra komórkowe, na skutek np. tworzenia kompleksów z DNA, jak to zachodzi w przypadku działania psoralenów [26], lub organelle cytoplazmatyczne

(dotyczy to szczególnie produktów destylacji węgla kamiennego [2]), ewentualnie ściany komórkowe – mechanizm ten wydaje się odgrywać główną rolę w porfiriach oraz pod wpływem niektórych węglowodorów aromatycznych [20],

Objawy kliniczne. Odczyny fototoksyczne mogą wystąpić zarówno na skutek działania zewnętrznego, jak i ogólnego substancji uwrażliwiających na światło, w postaci tzw. odczynów natychmiastowych bądź opóźnionych.

Odczyny natychmiastowe. Do wystąpienia odczynów natychmiastowych może dojść w wyniku ekspozycji na światło po podaniu tetracyklin i innych leków o działaniu przeciwbakteryjnym, np. sulfonamidów, a także gryzeofulwiny, pochodnych sulfonylomocznika, fenotiazyny, tiazydów, jak również po zastosowaniu pewnych barwników i dziegci.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy