Niektóre leki wywołują czasami przemijający obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, np. duże dawki kortykosteroiciów, salicylanów, witaminy A, tiorydazyny, tetracykliny, penicylaminy [8, 51, 52],

Po doustnych środkach antykoncepcyjnych obserwowano, oprócz obrzęku tarczy nerwu wzrokowego, także zapalenie pozagalkowe nerwu, zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki, zakrzep żyły środkowej oraz zaburzenia widzenia barw [8, 20, 24, 43, 51, 52],

Obwodowe zacieśnienie pola widzenia występuje w zatruciu chininą, ale może ono wystąpić nawet po małych dawkach. Wrażliwość osobnicza jest różna, niekiedy zmiany mogą cofnąć się nawet po dawce 10 g leku, często jednak mają charakter trwały. Chinina przypuszczalnie uszkadza komórki zwojowe i dwubiegunowe siatkówki, a ponadto silnie zwęża naczynia. Objawy ze strony wzroku zwykłe są nagłe, rzadziej rozwijają się stopniowo. Dojść może nawet do ślepoty. W dnie oka obserwuje się zmiany przypominające zator tętnicy środkowej siatkówki. Powrót do normy zależy od ciężkości tego stanu. Często powstaje trwały, częściowy zanik nerwu wzrokowego. Widzenie środkowe utrzymuje się długo i właśnie ono zostaje przywrócone w pierwszej kolejności w okresie zdrowienia [8, 52].

Uszkodzenie nerwu wzrokowego z obwodowymi zmianami w polu widzenia mogą wywołać organiczne związki arsenu i salicylany. Po stosowaniu salicylanów obserwowano, poza zmianami w polu widzenia, oczopląs, rozszerzenie źrenicy, omamy wzrokowe, a w dnie oka zwężenie tętnic [8, 52].

Alkaloidy sporyszu i preparaty pochodne w 25% przypadków wywo- ‚ łują obrzęk siatkówki, zwężenie naczyń, zwężenie obwodowe pola widzenia, czasem mroczki środkowe.

Emetyna w dużych dawkach powoduje zwężenie pola widzeiTia i przemijającą ślepotę 18, 51, 52], ‚

Wiele różnych leków powodować może zaburzenia wyższych funkcji wzrokowych, co objawia się m.in. omamami, widzeniem barwnym, wrażeniem błysków [8]. Po wielu lekach występują też objawy pozapirami- dowe. Zagadnienia te zostały omówione w rozdz. 28.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy