Z punktu widzenia ściśle naukowego obniżenie i wypadanie kobiecych części rodnych, a przede wszystkim pochwy i macicy jest kalectwem polegającym nie tylko na przemieszczeniu ku dołowi tych narządów, lecz dotyczącym również ich sąsiedztwa, głównie dna miednicy, pęcherza moczowego i odbytnicy. Tłumaczy się to szczególnymi warunkami anatomicznymi, jakie istnieją w kobiecej miednicy i sprawiają, że w przypadkach tego rodzaju zmiany położenia części rodnych sąsiadujące z nimi tkanki i narządy nie zachowują się również prawidłowo.

Przez obniżenie macicy rozumiemy tego rodzaju jej przemieszczenie ku dołowi, w którym część pochwowa leży poniżej linii przeprowadzonej między kolcami kości kulszowych, a więc ściśle biorąc poniżej płaszczyzny cieśni miednicy. Stan ten powoduje również obniżenie sklepień pochwy i jakby skrócenie samej pochwy, która jednak nie wysuwa się przed szparę sromową. W miarę dalszego obniżania się pochwy i macicy musi wczes’nicj lub później dojść do wypadnięcia tych narządów.

Wypadnięciem pochwy nazywamy znaczniejsze jej obsunięcie się ku dołowi, w czasie którego wypukła się ona przed szparę sromową albo nawet wynicowuje się na podobieństwo wywróconego palca rękawiczki. W tym ostatnim przypadku przemieszczenie jej ku dołowi musi łączyć się z wypadnięciem macicy, która :Sterczy przed szparą sromową pokryta od zewnątrz wynicowaną pochwą.

Wypadnięcie przedniej ściany pochwy (prolapsus parietis anteńońs vaginae) w większości przypadków towarzyszy i jest następstwem powstania przemieszczania pęcherza moczowego i wytworzenia się tzw. pochwowego uchyłka pęcherza moczowego (cystocele vaginalis).

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy