W przypadku obluzowania się gorsetu, co może z tych lub innych względów nastąpić po kilkunastu dniach, lub w przypadku bólów krzyża gorset wymaga zmiany. Ustąpienie dolegliwości nie oznacza ustania procesu chorobowego, przeto chory nadal musi nosić gorset ortopedyczny i prowadzić tryb życia z odpowiednimi ograniczeniami. Dotyczą one nie tylko wyłączenia dźwigania ciężarów, podnoszenia przedmiotów, ale też czasu siedzenia, stania i chodzenia. Ponadto chory ma zalecone położenie się do łóżka w przypadku jakichkolwiek bólów. W miarę upływu czasu – gorset noszony jest 4-6 miesięcy – oraz w miarę jednoczesnego uspokajania się objawów choremu zezwala się na stopniowo coraz większą aktywność i powrót do prawie normalnego trybu życia z tym zastrzeżeniem, że nigdy już nie wolno mu wykonywać czegokolwiek w pozycji lekkiego pochylenia tułowia.

Jeśli gorset jest dobrze nałożony, bóle ustępują z reguły już po 2-3 tygodniach. Nie oznacza to jednak, że chory został wyleczony, toteż konieczne jest stałe przypominanie mu o tym, gdyż w przeciwnym razie zacznie się zachowywać zbyt swobodnie, zaburzając przez to skutecznie proces gojenia. Po zdjęciu gipsu choremu zleca się noszenie w dzień gorsetu ortopedycznego. Nadal obowiązują go te same rygory co w okresie unieruchomienia gipsowego, gdyż gorset ten mniej skutecznie unieruchamia lędźwiowy odcinek kręgosłupa. W miarę upływu czasu stopniowo skraca się okres noszenia gorsetu, aby na koniec zdjąć go zupełnie.

Tak więc w przypadku zbiegu szczęśliwych okoliczoności chory może zostać wyleczony (jeśli można w ogóle użyć tu tego słowa) w ciągu kilku miesięcy. Naturalnie proces chorobowy trwa nadal, dając o sobie znać okresowymi niewielkimi dolegliwościami, ale chory może prowadzić zbliżony do normalnego tryb życia.

Jeśli leczenie nieprzyniesie spodziewanego efektu, konieczne jest leczenie operacyjne.

Wielu chorych uskarża się na tępe pobolewania w okolicy krzyża, grzebieni biodrowych i pośladków, trwające właściwie bezustannie, z mniejszym lub większym nasileniem.

Dolegliwości te rzadko całkowicie ustępują, za to zaostrzenia bólów są niewielkie. Mimo takiego przebiegu sprawy chorzy ci są niezadowoleni, gdyż przewlekłość procesu chorobowego i konieczność związanych z tym wyrzeczeń i ograniczeń wpędza ich w kompleksy oraz powoduje zniechęcenie do życia.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy