Podobnie jak torbiele lite guzy jajnika rzadko kiedy powodują dolegliwości, chyba że uległy wtórnym powikłaniom, istnieją jednak pewne różnice w obrazie klinicznym między oboma tymi rodzajami guzów. Przede wszystkim guzy lite (np. wlókniaki, włókniako-mięśniaki) są o wiele częściej powodem zatrzymania się cyklów miesięcznych (amenorrhoea secundaria) wskutek zniszczenia utkania jajnikowego niż torbiele. Co więcej, lite guzy jajnika wobec swej twardości i większego ciężaru wcześniej zwracają uwagę chorych. Skręt szypuły guzów litych trafia się natomiast o wiele rzadziej niż w przypadkach torbieli.

Stwierdzenie i określenie rozmiarów litego guza jajnika jest względnie łatwe dzięki jego twardości i wyraźnym konturom. Pewne trudności sprawia tylko odróż- , nienie go od pojedynczego, uszypułowanego mięśniaka podsurowiczego macicy. Jeśli jednak przesuwanie macicy nie powoduje przesuwania leżącego obok niej guza, należy przyjąć, że ten ostatni jest guzem jajnikowym. Dodatkowe wykazanie puchliny brzusznej – o ile ona istnieje – potwierdza to przypuszczenie. Należy również pamiętać, że w przeciwstawieniu do mięśniaków macicy guzy jajnikowe nie wpływają na pojawianie się obfitych krwawień miesięcznych. Rzecz prosta, że możliwy jest rozwój guza jajnikowego u kobiety cierpiącej na mięśniaki macicy. W tych przypadkach zastanawianie się nad znaczeniem zaburzeń miesiączkowych jest z punktu widzenia rozpoznawczego bezcelowe.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy