Niepłodność kobieca, a więc niemożność zajścia w ciążę w okresie dojrzałości płciowej, jest dowodem, że istnieje przeszkoda udaremniająca połączenie się plemnika z jajkiem, a chociaż jest tylko jednym z objawów schorzenia lub nieprawidłowości żeńskich narządów rodnych, ma dla lekarza specjalisty ogromne znaczenie.

Jeśli przyjmiemy, że prawie w 70% ogólnej liczby bezdzietnych małżeństw wina braku potomstwa leży po stronie kobiety (Rosner, St. Schwarz), że przyczyny kobiecej niepłodności są różnorodne, pragnienie macierzyństwa u wielu jednostek bardzo silne, a wyniki leczenia często niepewne, to łatwo zrozumieć, dlaczego w praktyce ginekologicznej objaw ten odgrjwa tak ważną rolę.

Bez względu na to, czy przyczyną niepłodności jest brak jajeczkowania lub przeszkoda w wędrówce jaja, czy też przeszkoda w wędrówce plemników – w większości przypadków możemy stwierdzić pewne zmiany organiczne, które tłumaczą nam patogenezę tego typowego „schorzenia objawowego“.

Nie można jednak zaprzeczyć, że niepłodność bywa również następstwem zaburzeń, zależnych od czynników natury psychicznej i nerwowej. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że schorzenia lub wady rozwojowa sromu i pochwy- mogą być przyczyną niepłodności kobiecej, gdyż często utrudniają spółkowanie. Odnosi się to przede wszystkim do wad rozwojowych, z których na pierwszym miejscu trzeba wymienić kobiece obojnactwo rzekome, zmiany dotyczące błony dziewiczej oraz zarośnięcie pochwy.

Zarośnięcie pochwy i błony dziewiczej-tak wrodzone, jak i nabyte-jest bezwzględną przyczyną niepłodności tylko w przypadkach zupełnego zamknięcia światła przewodu płciowego. Zwężenia pochwy, blizny u wejścia do niej, zbyt gruba błona dziewicza oraz pochwica mogą stanowić tylko czasową lub względną przyczynę kobiecej niepłodności, utrudniają bowiem spółkowanie i wędrówkę plemników, ale nie wyłączają zajścia w ciążę. Zmiany zapalne w obrębie dolnego odcinka kanału rodnego rzadko wywołują niepłodność i to tylko wówczas, kiedy w następstwie owrzodzeń w przebiegu pewnych chorób zakaźnych (błonica, płonica, rzeżączka) przychodzi do zrośnięcia się małych i dużych warg sromowych. Nowotwory sromu oraz guzy w okolicy wejścia do pochwy mogą stanowić tylko względną przyczynę kobiecej niepłodności.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy