– ogólne osłabienie i hipotonia ortostatyczna,

– zaburzenia w oddawaniu moczu z powodu atonii pęcherza,

– zaburzenia perystałtyki jelit aż do niedrożności porażennej włącznie,

– zaburzenia ostrości widzenia,

– zaburzenia potencji.

Leki hamujące aktywność pozazwojowych włókien współczulnych. Do tej grupy należą: guanetydyna (Ismelin – 50- 100 mg – 1 raz dziennie) i hetanidyna {Esbatal – 80-120 mg – 2-3 dawki dziennie). Mechanizm działania tych leków polega na hamowaniu gromadzenia się noradrenaliny w ziarnistościach zakończeń nerwowych i ponownego gromadzenia się już uwolnionej noradrenaliny w zakończeniach nerwowych. Efektem tego jest zwolnienie czynności serca, zmniejszenie napięcia układu żylnego i zmniejszenie powrotu żylnego. Wszystko to prowadzi do zmniejszenia objętości minutowej.

Ze względu na znaczne objawy niepożądane tych leków, a przede wszystkim guanetydyny, nie należy stosować ich u chorych z pheochro- mocytoma, z niewydolnością krążenia wieńcowego i mózgowego oraz w niewydolności nerek. Także oitostatyczne spadki ciśnienia, zwłaszcza rano przy wstawaniu z łóżka, ograniczają wskazania do powszechnego ich stosowania. Rzadkoskurcz oraz zatrzymanie sodu i wody nakazują szczególną troskę w stosowaniu tych leków u chorych z podejrzeniem niewydolności krążenia. Z innych objawów działania niepożądanego należy wymienić: ogólne osłabienie, zmniejszenie potencji, czasem biegunki (tylko przy stosowaniu guanetydyny).

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy