Natomiast odradza-nie się śluzówki macicy ma zupełnie swoisty przebieg. Nabłonek pokrywający pierwotnie śluzówkę macicy zanika w czasie ciąży, a wraz z popłodem odwarstwia się górna część doczesnej gąbczastej. Jama macicy połogowej przedstawia olbrzymią, otwartą ranę, pozbawioną górnych warstw doczesnej, w resztkach gruczołów. Z nich odradza wierzchowny, lecz i gruczoły maciczne. Obie te czynności odbywają się jednocześnie. Już w pierwszych dniach połogu spostrzegamy silne nacieczenie białymi ciałkami krwi pozostałej w macicy śluzówki. Przenikają one pomiędzy komórkami doczesnowymi, tuż pod powierzchnię rany, gdzie tworzą wał ziaminowy W ten Sposób powstaje linia graniczr na, oddzielająca najbardziej zewnętrzne warstwy tkanki doczesnowej, podlegającej martwicy i złuszczeniu, od reszty zdrowych tkanek. W miejscu naeieczenia białymi ciałkami, komórki doczesnowe szybko zostają przekształcone w łączno-tkankowe, jakimi były1 poprzednio. Równocześnie z resztek nabłonków pozostałych w gruczołach, zbliżonych ku sobie w zwijającej się macicy, odradza się cały nabłonek. Z gruczołów wyrasta on na powierzchnię odradzającej się śluzówki i po około 18 dniach wyściela całą jamę macicy a gruczoły przybierają swój dawny kształt. Gojenie się rany macicy w miejscu łożyskowym przebiega w zupełnie podobny sposób. Dzieje się to pod wpływem hormonu pęcherzykowego, wydzielanego przez jajniki odnawiające swoją czynność. W przypadkach, kiedy w naczyniach żylnych powstały duże zakrzepy, to organizowanie się ich w miejscu łożyskowym trwa od 1—2 miesięcy.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy