Przyrost wagi we wszystkich okresach wzrostu zależy od wagi kości i od rozwoju dwu rodzajów tkanek: tkanki tłuszczowej i mięśniowej. We wczesnych latach dziecięctwa rozwój tkanki tłuszczowej jest znacznie szybszy niż tkanki mięśniowej, lecz w wieku od dwunastu do piętnastu lat u dziewcząt, a od piętnastu do szesnastu lat u chłopców zaznacza się wyraźny wzrost tkanki mięśniowej. Ilość tkanki tłuszczowej i mięśniowej w stosunku do ogólnej budowy ciała zależy od typu budowy ciała dziecka.

Mięśnie odgrywają ważną rolę w regulowaniu czynności takich waż- nysh narządów, jak serce, układ pokarmowy i in. Po urodzeniu nowe włókna mięśniowe nie rozwijają się, a istniejące zmieniają swoją wielkość, kształt i strukturę. Wraz ze wzrostem mięśni zwiększa się ich waga. Do pięciu lat życia mięśnie rosną proporcjonalnie do wzrostu i wagi ciała. Od piątego do szóstego roku życia zaznacza się szybki skok w przyroście mięśni. Po tym okresie następuje względnie powolny wzrost mięśni. Ponowny znaczny przyrost wagi mięśni zaznacza się w okresie dojrzewania. W porównniu z mięśniami dorosłego w okresie dziecięcym mięśnie zawierają więcej wody niż substancji stałych i białka. W dodatku są one delikatniejsze i luźniej przyczepione do kości niż mięśnie dorosłego.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy