Doustne środki antykoncepcyjne i wkładki domaciczne odznaczają się dużą skutecznością zabezpieczania antykoncepcyjnego i są akcepto- wane, ponieważ nie wymagają specjalnych zabiegów przed, w trakcie lub po współżyciu. Obie techniki zwiększyły aktywność seksualną u wielu kobiet, a tylko mały odsetek zareagował odwrotnie – niepokojem i utratą libido. Badania dużej grupy mężatek wykazały większą o 40°/o częstość stosunków płciowych u kobiet stosujących doustne lub doraa- ciczne środki antykoncepcyjne, w porównaniu z kobietami nie stosującymi tych środków. Wyniki te potwierdzono kilkuletnimi obserwacjami innej grupy kobiet, u których stwierdzono wzrost częstości współżycia średnio o 5°/o, przy jego spadku o lO#/o w porównawczej grupie mężatek stosujących inne środki antykoncepcyjne. Obniżenie libido przy stosowaniu pigułek występuje prawie u 1% przypadków – nie prowadzi jednak do zaniechania ich używania. Częściej decyzję o zaprzestaniu stosowania pigułek powoduje obawa przed zapomnieniem o codziennym ich przyjmowaniu. Podkreśla się w związku z tym, że kobiety podejmujące taką decyzję są nieodpowiedzialne i nie kontrolują własnych impulsów, a jednocześnie zwraca się uwagę na znany fakt, że nieporozumienia między partnerami wyrażają się „zapominaniem” o przyjęciu pigułki. Analiza tego zjawiska u ludzi inteligentnych, dobrze zorientowanych w hormonalnej metodzie antykoncepcji, doprowadziła do opisania tak zwanego zespołu świadomego narażania się na niepożądaną ciążę, w skrócie WEUP (Willful Exposure to Unwanted Pregnancy). Chodzi w tym przypadku o partnerów, którzy doznają ambiwalentnych uczuć w stosunku do ciąży, gdyż nie życzą sobie ani antykoncepcji, ani ciąży. Zespół ten nie zawsze jest uświadomiony i może dotyczyć obu partnerów razem lub oddzielnie. Opisano też przypadki nawrotu tego zespołu,

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy