– 1. Wykorzystanie możliwości zamiany insuliny na doustne leki przeciwcukrzycowe.

– 2. Zmiana preparatu insuliny:

– podanie insuliny innego gatunku niż dotychczas stosowany: np. zamiana insuliny wolowej na wieprzową lub o ludzkiej sekwencji aminokwasów,

– podanie preparatu insuliny, zawierającego inne niż dotąd składniki konserwujące lub inny rozpuszczalnik,

– podanie insuliny o wyższym stopniu oczyszczenia (wielokrotnie krystalizowana, chromatograficznie oczyszczona (MP), monokomponentna),

– insulina o zmodyfikowanej cząsteczce przez odjęcie 1 lub 2-3 aminokwasów, np. dealaninowa.

– 3. Supresja przeciwciał neutralizujących insulinę:

– antymetabolity (np. 6-merkaptopuryna, azatiopryna) rzadko stosowane, skuteczność bardzo mała,

– dożylne podawanie insuliny (wywołanie blokady wytwarzania przeciwciała),

– kortykoterapia.

– 4. Próby:

– leczenie kwasem e-aminokapronowym, BAL-em – skuteczność wątpliwa.

W leczeniu wykorzystuje się fakt, że reakcje krzyżowe między przeciwciałami insulinowymi, powstałymi w wyniku antygenowego działania insuliny jednego gatunku, a insulinami innych gatunków, wykazują różny stopień aktywności. Insulina wieprzowa różni się od insuliny ludzkiej wyłącznie końcowym aminokwasem – alaniną w łańcuchu B-30. Poza tą jedną różnicą reszta cząsteczki w insulinie ludzkiej i wieprzowej jest identyczna. Tak więc insulina wieprzowa pozbawiona końcowej reszty ala- ninowej w łańcuchu B (dealaninowa) jest bardzo podobna do insuliny ludzkiej. Wykorzystuje się ją z powodzeniem w wielu przypadkach insulino- oporności. Podobnie insulina surfenowa słabo reaguje z przeciwciałami i może być skutecznie stosowana. Stosowanie insuliny wieprzowej, owczej lub rybiej, zamiast dotychczas stosowanej wolowej, może być bardzo pomocne. Należy pamiętać, że dawki insuliny innej pod względem budowy, a więc i powinowactwa do przeciwciał muszą być mniejsze aniżeli dawki insuliny stosowanej dotychczas. Może bowiem wywołać ona głęboką hi- poglikemię, jeśli chory będzie wrażliwy na nowy preparat insuliny.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy