Z przedstawionych wyżej uwag o mechanizmach rozwoju nowotworów wynika wiele implikacji dotyczących metodyki i kryteriów identyfikacji kancerogenów, w tym również wśród preparatów stosowanych w terapii.

Jednymi z ważnych elementów określających prawdopodobieństwo i siłę działania kancerogennego są – w części gatunkowo swoiste – cechy metabolizmu, kumulacji i wydalania substancji potencjalnie kancerogennych. Stąd tylko obserwacje kliniczne poparte porównawczymi badaniami zachorowalności na nowotwory populacji eksponowanych i nieekspo- nowanych mogą stanowić niepodważalny dowód kancerogennego działania badanego związku u ludzi. Czynnikami utrudniającymi oraz ograniczającymi zakres takich badań są m.in. [2, 15] bardzo długi czas latencji, który utrudnia sformułowanie hipotezy wyjściowej, konieczność objęcia wieloletnim badaniem dużych populacji i sprostania wymogom wiarygodności takiej analizy (w terapii rzadko stosuje się tylko jeden lek).

Ponadto zwiększona zachorowalność na niektóre choroby nowotworowe może być cechą naturalnego przebiegu niektórych chorób przewlekłych, a nie następstwem leczenia.

Wreszcie identyfikacja kancerogennych właściwości leku dopiero po szerokim wprowadzeniu do terapii naraża dużą populację na ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, przy czym pełny rozmiar tego ryzyka może ujawnić się dopiero po kilkudziesięciu latach.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy