Zmniejszone wydzielanie śliny obserwuje się przy stosowaniu leków cho’ linolitycznych, Zwiększone wydzielanie śliny może towarzyszyć zmianom zapalnym błony śluzowej jamy ustnej spowodowanym zatruciem metalami (rtęć, ołów, bizmut).

Niektóre leki mogą powodować powiększenie i bolesny obrzęk ślinianek. Jod stosowany w lecznictwie w postaci jodku potasowego lub rent- genodiagnostycznych środków cieniujących jest aktywnie zatrzymywany przez śliniaki i może powodować tzw. świnkę jodową.

Donoszono ’o zapaleniu ślinianek przyusznych w następstwie podawania fenylobutażtmu i oksyfenylobutazonu. Zmiany te ustępowały po odstawieniu leków.

Bolesny obrzęk ślinianek opisano jako niepożądane działanie siarczanu guanetydyny i bretylium oraz także po izoprenalinie. Obrzęk ten przebiega bez wzrostu temperatury ciała i objawów upośledzenia samopoczucia, jak to dzieje się w przypadkach zapalenia przyusznic spowodowanego fenylobutazonem.

Powiększenie ślinianek obserwowano także w czasie leczenia cytostatykami, przypuszczalnie powstawało ono wskutek zmian zapalnych w jamie ustnej, powodujących zatkanie przewodów ślinianek.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy
 • Buty są dla Ciebie ważnym elementem garderoby? Fajne-buty.com.pl to odpowiednia strona dla maniaków butów.