Działanie przeciwlękowe wykazują wszystkie leki nasenne i uspokajające, stosowane w umiarkowanych dawkach. Jednakże wyodrębnienie grupy leków anksjolitycznych miało na celu podkreślenie ich wybiórczego działania wobec lęku z możliwie minimalnym komponentem wptywu ogólnie hamującego oun i nasennego. Dlatego też należy wyłączyć z tej grupy leków np. związki barbiturowe lub wodzian chloralu. Za leki an- ksjolityczne uważa się meprobamat lub hydroksyzynę, natomiast bardziej wybiórcze i zróżnicowane działanie przypisuje się pochodnym benzo- diazepiny. W ciągu ostatnich lat ta grupa leków znacznie się rozpowszechniła. Niestety jest stosowana zbyt szeroko poza psychiatrią przez lekarzy wszystkich specjalności.

Należą tu chlorodiazepoksyd (Elenium, Librium), diazepam (Relanium, Valium), oksazepam (Oxazepam), nitrazepam (Eunoctin, Mogadon). Uważane są za grupę leków dość bezpiecznych [42, 45]. Największym zagrożeniem jest nieoględne, długotrwałe ich stosowanie, które może prowadzić do powstawania zależności fizycznej z groźnymi niekiedy objawami zespołu odstawienia (stan padaczkowy) [62, 108].

Jako niekorzystne zmiany stanu psychicznego towarzyszące leczeniu najczęściej opisywano nadmierną senność (4% leczonych) i zahamowanie ruchowe (u 1% leczonych) [15, 62, 64], Zdarzają się także, choć bardzo rzadko: paradoksalny stan pobudzenia (0,7% leczonych) i bezsenność [45], W stanie tym mogą pojawić się omamy [45, 62, 64], Stosowanie dia- zepamu może prowadzić do obniżenia nastroju lub nasilić objawy depresji [45],

Spośród niepożądanych objawów ze strony układu nerwowego najczęściej jest opisywana ataksja (1,7% leczonych) [15]. Kuracjom zwykle towarzyszy osłabienie napięcia mięśniowego [42, 45], Notowano też pare- stezję [15], Zaburzenia ze strony układu autonomicznego występują rzadko, głównie w postaci niewielkiego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, uczucia suchości w jamie ustnej, niekiedy zaburzeń w oddawaniu moczu [15, 108].

Wpływ na układ krążenia i skład krwi jest znikomy [45], również do wyjątkowych przypadków należy toksyczny wpływ tych leków na komórki wątrobowe [45, 108]. Reakcje alergiczne z odczynem skórnym notowano u 0,2% leczonych [45],

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy