Kliniczny podział przypadł ów raka najlepiej .przeprowadzić na podstawie wytycznych, przyjętych przez Wydział Higieny Ligi Narodów. Za nadające się do operacji uważamy przypadki raka w stadium I i II. Przypadki raka w stadium III i IV schorzenia nie nadają się do operacji. O ile na podstawie klinicznego badania danego przypadku r.ie można zaliczać go ani do stadium II, ani do IV, należy zaliczyć go do stadium III. Raki w IV stadium schorzenia uważa się na ogól za nieuleczalne, jakkolwiek zakłady radoterapeutyczne podają już dziś pewien odsetek wyleczenia nawet w bardzo zaniedbanych przypadkach (około 4%).

W ocenie krytycznej wyniłów leczenia raka szyjki macicznej obu metodami należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że zabiegi chirurgiczne w raku szyjki opracowane zostały pod względem ich techniki tak drobiazgowo, że trudno spodziewać się większego ich udoskonalenia. Metodyka naświetlania raka ulega natomiast wciąż jeszcze dalszemu opracowaniu, a wyników uzyskanych w tej dziedzinie przez kancerologów nie można jeszcze uważać za ostateczne.

Już dzisiaj szereg zakładów ginekologicznych przeszło do terapii raka szyjki macicznej energią promienistą, stosując kombinowane naświetlanie promieniami radu i Roentgena. Zaletą tej metody jest mniejsza śmiertelność pierwotna w porównaniu ze śmiertelnością pierwotną po zabiegu operacyjnym. Wprawdzie i przy zastosowaniu energii promienistej zdarzają się przypadki śmierci, gdyż terapia radowa prowadzi niekiedy do ciężkich procesów zapalnych, które mogą stać się powodem ogólnego zakażenia, a nawet śmierci.

Śmiertelność pierwotna po zastosowaniu terapii radem w raku części pochwowej nie przewyższa jednak 2%, a zwykle określana jest niżej (1-r,5%).

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy