Leczenie przeciwobrzękowe. Objawy „mokrego płuca” przy urazach klatki piersiowej i obrzęku mózgu przy urazach głowy – są najbardziej znanymi wskazaniami do zastosowania wymuszonej diu- rezy. Dotyczy to jednak również innych narządów zwłaszcza serca, nerek i jelit. Płyn obrzękowy gromadzi się w narządzie, który uległ urazowi i czynność jego jest upośledzona. Równocześnie nasila się niedobór krwi krążącej (hipovolemia) – główna przyczyna objawów wstrząsowych.

Wypośrodkowanie między odwodnieniem narządów o wadze życiowej, a uzupełnieniem niedoborów krwi krążącej – jest zadaniem trudnym, zmuszającym do stałego monitorowania głównych czynności życiowych. Będą to:

– 1) kontrola skuteczności odwodnienia – mocz minutowy, godzinowy obserwowany przez cały czas

– 2) obserwowanie wydolności krążenia – napięcie i częstość tętna, ciśnienie krwi, O.C.Ż.

– 3) zachowanie dziecka i stan świadomości, objawy neurologiczne (poprawa)

– 4) kontrola bilansu elektrolitowego, objętościowo i jakościowo (jonogramy moczu i surowicy porównawczo, zestawienie z podażą dożylną), gazometria

– 5) obserwacja turgoru skóry i tkanki podskórnej i zachowania się błon śluzowych.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …