Leczenie polega na ochronie przed naciskiem i obciążeniu trzonów drogą wzmacniania napięcia mięśni grzbietu. Zaleca się: leżenie w pozycjach redresyjnych

(na brzuchu) i ćwiczenia wyprostne grzbietu, pływanie stylami na brzuchu. Przeciwwskazane jest dźwiganie ciężarów w pozycji zgięciowej, jazda na rowerze oraz skoki. Gorset ortopedyczny może mieć zastosowanie przy niskich umiejscowieniach zmian, jednak wymaga intensywnych ćwiczeń. Zbyt późne rozpoczęcie leczenia nie zapobiega zniekształceniu, które u dorosłych może być przyczyną bólów i zmian zwyrodnieniowych.

Martwica kości księżycewaiej, choroba Kienbocka (necrosis aséptica ossis lunati). Proces martwiczy dotyczący kości księżycowatej nadgarstka występuje najczęściej u dorosłych. Zmiany wiążą się z powtarzającymi się mikrourazami (świdry, młoty pneumatyczne itp.). Pierwszymi objawami są zwykle osłabienie siły chwytnej ręki, ból nadgarstka i obrzęk. Ruchomość jest ograniczona (szczególnie zgięcia grzbietowego), w przypadkach cięższych mięśnie przedramienia ulegają zanikowi.

Na radiogramie widoczna jest początkowo wzmożona gęstość cienia kości księ-życowatej, następnie fragmentacja i zniekształcenie. Różnicować trzeba z gruźlicą nadgarstka i złamaniami.

Leczenie przypadków świeżych polega na długotrwałym unieruchomieniu, zasta-rzałych – na leczeniu operacyjnym (usunięcie kości, zastosowanie protezy lub usztywnienie nadgarstka).

Oddzielająca martwica kosisio-chrzęsina (osteochondritis dissecans). Zmiany mar-twicze dotyczą odcinków chrząstki stawowej i podchrzęstnej warstwy kości. Naj-częstszym umiejscowieniem są kłykcie kości udowej, główka kości ramiennej, rzadziej zmiany występują w stawie biodrowym i skokowym. Częściej dotknięta jest płeć męska w okresie pokwitania.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy
Tagi