Leczenie chorego z ciężkim gronkowcowym zapaleniem płuc wymaga warunków specjalnych – w ośrodku intensywnej opieki medycznej. Zaburzenia czynności wielu narządów wymagają od zespołu doskonałego przygotowania, gdyż w tych przypadkach nie wystarcza standardowe postępowanie. Konieczność pełnego nadzoru, a często potrzeba zastosowania sztucznego wspomaganego lub kon-trolowanego oddechu wymaga dobrego wyposażenia w sprzęt i leki.

Z reguły większość szczepów S. aureus wykazuje wysoką oporność w sto-sunku do penicyliny w wyniku mechanizmu plazmidowego prowadzącego do wytwarzania penicylinazy. Leczenie początkowe powinno uwzględniać ten fakt. Zaleca się więc stosowanie penicylin opornych na działanie penicylinazy, np. nafcyliny, oksacyliny, a także cefalosporyn III i IV generacji i wankomycyny (3). Jest oczywiste, że jedyną drogą podania leku powinna być droga parenteralna, a stosowane dawki powinny być średnie i wysokie, przy stałej kontroli funkcji ne-rek. Ujawnienie w ostatnich latach istnienia szczepów gronkowca złocistego opornych w stosunku do metycyliny stworzyło nowy problem terapeutyczny (2). W tych przypadkach potwierdzona została skuteczność wankomycyny. Wykazano także, że dołączenie do stosowanych antybiotyków gentamycyny nasila aktywność bakteriobójczą przeciwko gronkowcowi.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy