Należy wspomnieć jeszcze o odczynie Prauznitz-Kiistnera, który jest dosyć pewną próbą pozwalającą na stwierdzenie obecności przeciwciał w ustroju. Zasada odczynu jest następująca: jeżeli wstrzykniemy śród- skórnie surowicę alergika osobnikowi normalnemu (nie uczulonemu), wówczas skóra tego ostatniego w miejscu wstrzyknięcia zostanie uczulona. Jeżeli następnie po 24 godzinach wstrzykniemy w miejscu wstrzyknięcia surowicy, lub nawet w innym miejscu skóry, odpowiedni antygen (alergen), wówczas w miejscu wstrzyknięcia pojawi się bąbel. Pojawienie się bąbla dowodzi istnienia w ustroju przeciwciał na wstrzyknięty alergen. Z przeprowadzaniem wszelkich prób (testów) alergicznych należy być ostrożnym, gdyż mogą one u osobników alergicznych stać się przyczyną nieraz wręcz niebezpiecznych alergoz, a nawet wstrząsów alergicznych.

Leczenie alergoz polega przede wszystkim na szybkim i dokładnym izolowaniu dziecka od danego antygenu (alergenu). Poza tym wskazane jest zastosowanie tzw. leczenia przestrajającego układ wegetatywny, co można przeprowadzić za pomocą środków bodźcowych, jak np. wstrzykiwanie w pewnych odstępach czasu krwi domięśniowo (5 ml), różnych szczepionek (m. in. szczepionki Delbeta). Obecnie stosuje się z dużym powodzeniem leczenie za pomocą kortykohormonów. Wpływ hormono- terapii (ACTH, kortyzon, prednison itp.) polega na ich pewnym działaniu przeciwalergicznym, które ma swój wyraz w zmniejszeniu produkcji histaminy przez zahamowanie dekarboksylacji histydyny. Korzystne też jest tutaj działanie przeciwzapalne kortykohormonów.

Warunkiem osiągnięcia dobrych i trwałych wyników leczniczych jest podawanie kortykohormonów w dużych dawkach i przez dostatecznie długi czas. Kuracje przestrajania oraz podawanie kortykohormonów należy powtarzać co pewien czas (co 3—6—12 miesięcy) aż do uzyskania trwałego wyleczenia. Obecnie dość powszechnie stosuje się leczenie alergoz tzw. lekami przeciwhistaminowymi (antystyna), alergan, piryben- zamina itp. U dzieci można środki te również stosować, lecz należy być bardzo ostrożnym w związku z ich ubocznym działaniem toksycznym na ustrój dziecięcy. Dużą pomocą w leczeniu alergoz jest niewątpliwie leczenie uzdrowiskowe, i to zwłaszcza nadmorskie.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy