Łagodne torbielaki jajnika nie powodują zrazu prawie żadnych dolegliwości, a występowanie ich – nawet po obu stronach – rzadko wpływa upośledzająco na czynności jajników. Niczym nie powikłane guzy nie wpływają na ogólny stan zdrowia i nie są przyczyną bólów. Czasami tylko kobiety skarżą się na uczucie gniecenia i ciągnięcia ku dołowi i to tak długo, dopóki guz nie wysunie się z miednicy małej do jamy brzusznej. Chore sprowadza do lekarza najczęściej uczucie pełności, jakiego doznają, stwierdzenie powiększania się objętości brzucha łub wrażenie, że jakiś twór przesuwa się przy zmianie położenia w obrębie ich jamy otrzewnowej. Dlatego też torbiel jajnikowa może osiągnąć pokaźne rozmiary zanim chora zwróci się o zbadanie jej stanu zdrowia.

Na ogół torbiele jajnika, zwłaszcza torbiele skórzaste, rosną bardzo powoli, jakkolwiek szybciej niż mięśniaki macicy. Względnie prędko rozwijają się jednak torbielaki surowicze brodawczakowate. Jest rzeczą znamienną, że niektóre powikłania mogą wpłynąć, jak już wspomniano, w wybitny sposób na powiększenie się niewielkich dotąd guzów.

Jeśli rosnący guz jajnikowy, który ciężarem swoim opadł do jamy Douglasa, nie może wysunąć się do wolnej jamy brzusznej bądź to z powodu krótkiej szypuły, bądź zrostów, bądź też „uwięźnięcia“ – przychodzi do pojawiania się bólów. Pozostają one w związku z ugniataniem przez guz sąsiednich narządów, z zaburzeniami krążenia krwi w obrębie miednicy, a niekiedy z bezpośrednim naciskaniem nowotworu na nerwy tej okolicy. Zatrzymanie się moczu w pęcherzu wskutek ucisku guza na cewkę moczową lub szyjkę pęcherza zdarza się rzadko. Spotykamy się w tych przypadkach raczej z parciem na mocz i z częstym oddawaniem moczu.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …