Ważny jest fakt, że badania Mastersa i Johnson (1966) stworzyły możliwości obiektywnego rozpoznawania orgazmu u kobiety, a nawet oceny stopnia jego intensywności. Bezcelowe zatem mogą stawać się częste praktyki kobiet polegające na symulacji orgazmu oraz mniej częste, lecz zdarzające się, dysymulacje orgazmu. Orgazm kobiety może być bowiem stwierdzony zarówno wizualnie, jak i zarejestrowany przez odpowiednio skonstruowane do tego przyrządy badawcze.

Wizualnym wyrazem orgazmu są grymasy twarzy będące wynikiem napięcia mięśni oraz mimowolne skurcze mięśni kończyn górnych i dolnych, a także dowolne skurcze mięśni brzucha i pośladków. Na skórze wyrazem orgazmu jest „rumieniec seksualny”. Na dolnej powierzchni piersi pojawia się on jedynie tuż przed mającym nastąpić orgazmem. Szybkie tempo jego znikania również świadczy o przeżytym orgazmie. Szybkie tempo ustępowania nabrzmienia areol sutkowych prowadzące do „ściągania się” ich i „marszczenia” pojawia się tylko przy orgazmie i jest oczywistą manifestacją fizyczną, która umożliwia wizualną identyfikację orgazmu. Pojawienie się ciemnoczerwonego koloru warg mniejszych, zbliżonego do koloru ciemnego wina, świadczy o mającym nastąpić orgazmie. Wreszcie o przeżytym orgazmie może świadczyć pojawiająca się reakcja perspiracji (okolice od barków aż do ud, a poza tym stopy i dłonie). Perspiracja, podobnie jak ustępowanie nabrzmienia areol sutkowych, jest pierwszym wskaźnikiem pojawienia się fazy ustępowania podniecenia seksualnego po przeżytym orgazmie. Pojawia się ona tylko po orgazmie, przy czym natężenie jej jest równoległe do intensywności przeżytego orgazmu. Ponieważ uogólniona reakcja perspiracji pojawia się jedynie u ok. 35#/o kobiet, brak jej nie świadczy bezwzględnie o tym, że kobieta nie przeżyła orgazmu.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy