Popęd płciowy konkretyzuje się w kontakcie seksualnym (Giese, 19.59). Poczucie braku i rezonans są podstawą i tłem dla międzyludzkiej gotowości kontaktowania się. Natomiast konkretyzacja sposobów zaspokojenia seksualnego w kontaktach międzyludzkich sprowadza się do tego, że w miarę nabywania doświadczeń, zachowania nieefektywne są ograniczane na rzecz takich, które dostarczają satysfakcji i w ten sposób ulegają wzmocnieniu (Gapik, 1977).

Kontakty seksualne są jednymi z zasadniczych form kontaktów międzyludzkich w ogóle podlegają też wyraźnemu wpływowi stosunków społecznych. Każdorazowy porządek społeczny określa ich charakter, .podobnie jak wszelkie odmiany kontaktów społecznych między mężczyzną i kobietą. Formy społecznych kontaktów obu płci są wielorakie: od ogólnego partnerstwa obu płci, poprzez stosunki pokrewieństwa, aż do stosunków między dwojgiem partnerów, które wyrażają się w krótkotrwałych kontaktach seksualnych, dłuższych związkach seksualnych lub stabilnych, długotrwałych związkach partnerskich i małżeńskich. Stosunki między obu płciami są przede wszystkim natury społecznej – a nie seksualnej. Jak każda forma stosunków międzyludzkich, także i stosunki między dwojgiem partnerów nie są wyznaczane tylko przez nich nie jest to prywatny obszar, który leży poza społeczną sferą współżycia łudzi. Kontakty seksualne, podobnie jak całokształt partnerstwa seksualnego, podlegają regulującemu wpływowi norm, wymogów i oczekiwań ze strony społeczeństwa. Społeczeństwo oddziaływa tu poprzez wychowanie, opinię publiczną, obyczaje i zwyczaje, zasady i prawa (Borrmann, 1978).

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy