Najwięcej kontrowersji, a zwłaszcza problemów moralnych, powstaje w seksuologicznej praktyce lekarskiej w toku realizacji koncepcji układu partnerskiego. Logiczną konsekwencją tej koncepcji jest traktowanie jako pacjenta nie jednego tylko „członu” układu partnerskiego, tj. mężczyzny lub kobiety, lecz traktowanie jako pacjenta całego układu partnerskiego, tj. zarówno mężczyzny, jak i kobiety pozostających ze sobą w układzie partnerskim – i to niezależnie od tego, które z nich i w jakim stopniu przejawia widoczne zaburzenia seksualne. Ta właśnie koncepcja spowodowała pojawienie się szeregu problemów moralnych, nie spotykanych w innych specjalnościch medycznych. Trzeba przy tym podkreślić, że etyka lekarska opracowana została na podstawie tradycyjnego modelu myślenia medycznego, w którym pacjentem był jeden tylko człowiek (w stosunku do którego zasady te szczególnie obowiązywały lekarza i którego dobro i zdrowie stanowią dla lekarza najwyższe wartości), natomiast wobec bliższego i dalszego otoczenia obowiązywały inne zasady postępowania.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy