Warto przy okazji wspomnieć, że tego rodzaju ujęcie wskazuje na to, jak bardzo oderwaliśmy się od kultury hellenistycznej, której poczuwamy się dziedzicami. Dla Epikura miłość nie miała nic wspólnego z pożądaniem seksualnym. Na fakt ten zresztą dowcipnie zwrócił uwagę Engels (1949), pisząc, że „Dla klasycznego piewcy miłości w świecie starożytnym, starego Anakreonta, miłość płciowa w naszym pojęciu była tak obojętna, że nawet płeć ukochanej istoty była dlań obojętna”.

Zresztą również znacznie – później, w średniowieczu, w tradycjach „damy rycerskiego serca”, tolerowanych, a nawet mile widzianych przez małżonków, miłość wyrażana w pieśniach trubadurów lub bohaterskich czynach rycerza-wasala była przejawem tego samego rozdzielenia uczucia miłości i seksu.

Należy to tym bardziej podkreślić, że epoki te nie odznaczały się bynajmniej ubóstwem tematyki erotycznej, jak i form jej uprawiania. Wydaje się więc, że przynajmniej w Europie powiązanie z sobą uczucia miłości i seksu jest stosunkowo świeżej daty, a wiele danych wskazuje na to, że związek ten nie uległ dostatecznej stabilizacji.

Nie chciałbym być tu posądzony o stwierdzenie, że w życiu współczesnego człowieka normalne współżycie płciowe jest niezależne od wzajemnego uczucia dwojga partnerów. W wielu wypadkach miłość jest warunkiem na pewno niezbędnym. Chciałbym wyrazić jednak przekonanie, że jest to właściwość ludzka wytworzona w toku wychowania, a pewne zmiany w sferze erotyki, jakie zachodzą w krajach podejmujących szeroko zakrojone eksperymenty dotyczące obyczajowości, wskazują na to, że ponowny rozdział miłości od seksu jest ciągle możliwy.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy