Lek jest stosowany z powodzeniem w leczeniu nadciśnienia tętniczego, przewlekłej niewydolności krążenia oraz gośćca reumatoidalnego.

Kaptopryl stosuje się w monoterapii lub w skojarzeniu z diuretykami do leczenia umiarkowanego lub ciężkiego nadciśnienia tętniczego. Jego działanie hipotensyjne nie wykazuje znamiennego związku z poziomem aktywności reninowej osocza przed leczeniem. Dlatego też lek ten jest stosowany nie tylko w nadciśnieniu naczyniowo-nerkowym, ale również w nadciśnieniu tętniczym o innej etiologii.

Kaptopryl podawany nawet w małych dawkach powoduje wyraźną po- prawą hemodynamiczną i objawową (zwiększenie tolerancji wysiłku) u chorych z przewlekłą niewydolnością krążenia.

Ostatnio doniesiono o próbach stosowania kaptoprylu (jak się wydaje z powodzeniem) w takich chorobach, jak gościec reumatoidalny, sklero- derma, sarkoidoza oraz obrzęki idiopatyczne.

Kaptopryl podaje się zwykle w dawkach 25-100 mg/24 h. Rzadko zachodzi potrzeba zwiększenia dawki do 200 mg/24 h.

Wśród objawów niepożądanych należy wymienić: wysypki skórne, hi- pogeuzję (obniżenie czucia smaku) lub ageuzję, białkomocz (czasem znacznego stopnia, do powstawania zespołu nerczycowego włącznie) oraz leukopenię. Opisano również kilka przypadków ostrej mocznicy po stosowaniu kaptoprylu u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym. Dlatego też stosowanie leku u tych chorych musi być stale kontrolowane. Rzadko kaptopryl może być przyczyną hiperkaliemii.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy