Jeżeli matka nie korzysta z poradni D, pielęgniarka lub lekarz odwiedzają matkę ponownie, starając się ją zachęcić do korzystania z poradni. Ponieważ, jak wykazują statystyki, najwyższa śmiertelność niemowląt przypada na I kwartał życia, szczególne nasilenie profilaktyki przypada na ten okres. W tym czasie dziecko winno być badane przez lekarza przynajmniej co 4 tygodnie. W następnych kwartałach badania mogą być rzadsze. Po ukończeniu 1 r. życia do skończenia 3 r. życia dziecko winno być badane przynajmniej 4 razy w roku. Po 3 r. życia działalność poradni D ogranicza się praktycznie tylko do przeprowadzania szczepień. Działalność profilaktyczna w wieku 7—14 lat należy do szkolnej służby zdrowia.

Podczas każdej wizyty niemowlę winno być zmierzone i zważone oraz zbadane, czy rozwija się prawidłowo, czy nie wykazuje krzywicy, niedokrwistości itd. Wskazówki i zalecenia, jakie otrzymuje matka w poradni D, dotyczą najczęściej żywienia dziecka i zapobiegania krzywicy. Wszystkie dane uzyskane podczas badania oraz zalecenia odnotowuje się w karcie zdrowia dziecka i w książeczce zdrowia. Za objęte opieką poradni D uważa się te niemowlęta, które: 1) są systematycznie badane przez lekarza, 2) otrzymują zapobiegawczo witaminę D, 3) są szczepione w przepisanych terminach, 4) karty zdrowia, książeczki zdrowia i karty szczepień mają prowadzone przepisowo.

W celu objęcia kontrolą wszystkich niemowląt prowadzi się w poradni specjalną książkę ewidencji niemowląt, do której wpisuje się każde dziecko natychmiast po uzyskaniu zawiadomienia o urodzeniu lub zamieszkaniu na terenie poradni, a następnie wpisuje się odwiedziny, badania, szczepienia itp.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Tagi
http://wydzialurody.pl/ sterydyonline.com dobre anaboliki fizjosystem.com/?page=oferta&name=masaz_specjalistyczny