Z jednej strony zachodzą więc w człowieku procesy psychiczne o podłożu cielesnym prowadzące do tego, że ta i tylko ta, a nie inna osoba budzi pożądanie seksualne, co więcej, staje się obiektem wszechstronnego zaangażowania osobowości (słowem, miłości). Z drugiej strony zachodzą w człowieku procesy sprawiające, że osoba, która była przedmiotem miłości, przestaje nim być i nic nie może wskrzesić zgasłego uczucia. Tu kryją się największe paradoksy życia seksualnego, prowadzące do tragedii: gdy dwoje kochających się ludzi obojętnieje wzajemnie – bez niczyjej winy, po prostu czas zniszczył wszystko, nieznane bliżej przyczyny sprawiły, że uczucie zgasło, ewentualnie że skierowało się ku innej osobie. Lecz szczegółowe rozpatrzenie sprawy wiedzie często do wykrycia źródeł tego stanu rzeczy. Powiedzieliśmy, że im więcej wzajemnego, wszechstronnego zainteresowania łączy ze sobą partnerów, tym bardziej akt seksualny jest związany z akceptacją drugiego człowieka jako wartości. Zrywanie pozaseksualnych związków z drugą osobą prowadzi do wydzielenia stosunku seksualnego z reszty życia, co na dłuższą metę czyni go zbędnym, jak wszelki inny kontakt z daną osobą.

Ingardenowskie refleksje budzą jeszcze inne zastrzeżenia. Życie potwierdza, że dwoje ludzi, których wiąże rzeczywiście miłość, nie od razu osiąga udane stosunki seksualne, ale dochodzą do tego przez satysfakcjonujące w różnym stopniu doświadczenia. Zdarza się też, że największe satysfakcje w doznaniach seksualnych zawdzięcza człowiek osobie, której nie kocha. Tak jak łudzą nas zmysły, tak również łudzić mogą cielesne doznania, jeżeli chcielibyśmy na ich podstawie wnosić o rzeczywistym zaangażowaniu pełni osobowości. Samo zresztą doznanie może być autentyczne, lecz wyczerpując się bez reszty w fakcie swego rozgrywania się, może o niczym więcej nie świadczyć.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy