Określenie roli hormonów w procesach rozrodu jest jednym z kluczowych zagadnień w seksuologii. Jest rzeczą symptomatyczną, że jut w samym zaraniu badań nad hormonami część z nich określano mianem męskich lub żeńskich. O ile słuszny okazał się brak wątpliwości co do współdziałania hormonów w regulacji rozrodu, o tyle wskazanie na jakikolwiek hormon jako jedynie istotny w procesach rozrodu okazuje się dzisiaj daleko idącym uproszczeniem. Pogląd taki powstał w okresie fascynacji osiągnięciami naukowymi lat dwudziestych, kiedy Edwardowi Doisy i niezależnie od niego A. Butenandtowi udało się uzyskać krystaliczny związek wykazujący biologiczne właściwości tak zwanego żeńskiego hormonu płciowego. Już sama praca Butenandta pt. Badania nad żeńskim hormonem płciowym. Opis i własności krystalicznego progynonu wywarła olbrzymi wpływ na dalszy rozwój endokrynologii rozrodu. W roku 1929 był to sukces niebywały, a stwierdzenie Butenandta: że „udało się uzyskać żeński hormon płciowy w czystej, krystalicznej postaci, 0,125 [ig tego hormonu w jednorazowej injekcji wystarcza do wywołania objawów rui” – musiało wywrzeć olbrzymie wrażenie, z którego reperkusjami spotykamy się do dnia dzisiejszego. Aby jednak zrozumieć, dlaczego współczesna endokrynologia nie może określać jakiegokolwiek związku chemicznego jako hormonu płciowego, warto prześledzić rozwój badań nad hormonami sterydowymi, które jeszcze w chwili obecnej rozpatrywane są wyłącznie jako związki chemiczne, decydujące w procesach reprodukcji.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy