W związku z powyższym należy podkreślić, że w celu zapobiegania utracie- lub obniżeniu się zdolności do miłości erotycznej należy rozważyć możliwość objęcia szczególną opieką ludzi cierpiących na depresję, uwarunkowaną konfliktową miłością erotyczną, a zwłaszcza tych ludzi, u których miłość ta miała przebieg tragiczny w związku z naglą utratą obiektu miłości. Ciężar gatunkowy dotychczasowych naszych wysiłków, 6 Seksuologia biologiczna zmierzających do wyjaśnienia czynników odpowiedzialnych za zdolność do miłości erotycznej, skoncentrowany był na wyjaśnianiu mechanizmów jej powstawania, jednakże wydaje się, że należy się skoncentrować także – lub przede wszystkim – na procesie jej przemijania.

Gdyby hipoteza powyższa została potwierdzona, wówczas okazałoby się, że zastosowanie antyandrogenów w konfliktowej miłości erotycznej wywołuje efekt doraźny w postaci przeciwdziałania aktualnej, konfliktowej miłości erotycznej, ale równocześnie efekt długofalowy w postaci ochrony zdolności człowieka do miłości w ogóle. W tym właśnie kontekście, dotyczącym zachowania i ochrony zdolności do miłości w ogóle, a miłości erotycznej w szczególności, jako wysokich wartości ludzkich, wplecionych integralnie w całokształt rozwoju człowieka, należałoby rozpatrywać zakres i sposoby niesienia pomocy ludziom cierpiącym z powodu konfliktowej miłości erotycznej, wykazującym zaburzenia chorobowe w postaci depresji, długotrwałe zaburzenia funkcjonowania społecznego oraz zachowania dezadaptacyjne: ucieczkowe, aspołeczne i antyspołeczne. Chodzi zatem o tę niewielką grupę ludzi, u których konfliktowa miłość erotyczna nie tylko nie wywiera działania rozwojowego, lecz stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia własnego lub życia innych ludzi z otoczenia. Postępowanie to nie dotyczy znacznej większości ludzi, którzy nie wykazują powyższych zaburzeń i u których może ujawniać się pozytywne działanie cierpień (w sensie sprzyjania rozwojowi i dojrzewaniu człowieka) związanych z konfliktową miłością erotyczną. Postępowanie to w niczym nie ogranicza aktywności samego człowieka, jako niezbędnego warunku rozwoju jego osobowości. Postępowanie to w niczym wreszcie nie narusza prawa, możliwości i konieczności stałego dokonywania przez człowieka wyboru, jako warunku niezbędnego dla tworzenia sensu życia.

Warto zaznaczyć, że antyandrogeny, wybiórczo redukujące siłę potrzeby seksualnej, korzystnie działają w przypadkach zaburzeń, w których osiowym objawem jest frustracja silnej potrzeby seksualnej, a między innymi w konfliktowej miłości erotycznej. Ze względu na możliwość kontrolowanej redukcji siły potrzeby seksualnej oraz całkowity jej powrót po zaprzestaniu stosowania antyandrogenów mogą one w przyszłości odegrać większą rolę w regulacji zaburzeń seksualnych.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy