Możliwym wytłumaczeniem tego wyniku leczenia jest działanie bezpośrednie testosteronu przy braku endogennej folitropiny, która wywołuje aromatyzacją testosteronu w komórkach Sertolego [4]. Nasze badania wykazały, że wpływ testosteronu na przedmejotyczne etapy spermatogenezy u niedojrzałych szczurów jest jakościowo podobny do działania gonadotropin (HMG). Jeżeli jednak oba leki podawane są łącznie, to ich efekt podobny jest do działania estradiolu z zahamowaniem wydajności niektórych etapów powstawania komórki mejotycznej [15]. Tak więc pojawia sią nowa koncepcja wytłumaczenia uszkadzającego działania an- drogenów na spermatogenezą przy ich pozajelitowym podawaniu. Koncepcja stosowania preparatów androgenowych łącznie z lekami hamującymi aromatyzacją testosteronu nie doczekała sią jednak jeszcze klinicznego potwierdzenia. Nadal klasycznym zastosowaniem androgenów u mężczyzn jest substytucyjne podawanie w przypadkach hipogonadyz- mu pierwotnego.

Leczenie hipogonadyzmu hipergonadotropowego (pierwotnego). Hipo- gonadyzm pierwotny charakteryzuje sią uszkodzeniem czynności gonady mąskiej i niedostateczną ujemną regulacją wydzielania gonadotropin.

Najlepiej nadają sią do leczenia mężczyźni z deficytem androgenów pojawiającym sią po okresie dojrzewania płciowego, którzy już mają potomstwo. Wskazanie do leczenia androgenami istnieje w różnych okresach życia u mężczyzn z zespołem Klinefeltera oraz u mężczyzn wykastrowanych. Poleca sią preparaty androgenów o przedłużonym działaniu, takie tak enantan lub cyklopentylopropionian testosteronu (cypionian testosteronu) (tab. 17). Należy je podawać w dawce 200 mg domięśniowo co 1-2 tygodnie do uzyskania klinicznych oznak pełnej substytucji. Po tym okresie należy stosować dawką podtrzymującą 100-200 mg co 2-3 tygodnie.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy