Guzy wątroby, śledziony i trzustki nie mają, rzecz prosta, żadnego związku z narządami płciowymi. Odznaczają się one wielką ruchomością i dają się szczególnie łatwo przesunąć ku górze – na stronę lewą, kiedy wychodzą ze śledziony, lub na stronę prawą, kiedy wyrastają z wątroby. Guzy lite, nie mające kształtu okrągłego, trudniej pomylić z guzami jajnika. Natomiast guzy torbielowate, np. wątroby, rozpoznawano wielokrotnie błędnie jako nowotwory jajnika. W nierzadkich przypadkach duży naczyniak wątroby (keaman- gioma hepaiis) może przypominać przy badaniu torbiel jajnika.

Guzy nerki. Średniej wielkości guzy jajnika przypominają niekiedy guzy nerki lub też powiększoną nerkę ruchomą (ren migrans). Do rozpoznania guza wyrastającego z nerki przyczynia się stwierdzenie przed nim kiszki grubej (przez rozdęcie kiszki powietrzem). Guzy nerki, jako leżące poza otrzewną, nie są prawie zupełnie przesuwalne ku środkowi, a poruszają się jedynie wzdłuż drogi, jaką sobie wędrująca nerka utorowała w czasie swego opadania na talerz biodrowy. We wszelkich przypadkach wątpliwych należy dokonać wziernikowania pęcherza moczowego i cystoskopii moczowodów.

Guzy powłok brzusznych. Jakkolwiek pewne guzy powłok brzusznych mogą na pierwszy rzut oka przypominać torbiele jajnika, należy pamiętać, że w odróżnieniu od tych ostatnich uwydatniają się one przy wyprostowaniu tułowia.

Gruźlica otrzewnej. W pewnych przypadkach powód do omyłki mogłyby dać zgrubienia sieci, jakie trafiają się w przebiegu gruźlicy otrzewnej i jakie przy obmacywaniu przez powłoki brzuszne wyczuwalne są w postaci guzów. Przypominać guz jajnikowy może także ograniczona przez zrosty miejscowa puchlina brzuszna.

– d)Wielkie torbiele jajników należą dziś do rzadkości, Trudności rozpoznawcze w tego rodzaju przypadkach bywają nieraz bardzo duże ze względu na brak właściwych im znamion klinicznych, które by wyłączały pomyłkę z innymi schorzeniami. Istnieje bowiem szereg spraw patologicznych, które przy badaniu fizykalnym dają podobne znamiona co guz jajnikowy olbrzymich rozmiarów.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy