Gruźlica trzonu macicy jest na ogół schorzeniem wtórnym, towarzyszącym zwykle gruźliczemu zapaleniu jajowodów. Przebieg sprawy gruźliczej jest podobny do przebiegu jej w jajowodach. Schorzeniu ulega z początku zwykle błona śluzowa (endometritistuberculosa) ,z czasem jednak przychodzi do zajęcia przez proces gruźliczy mięśniówki, do serowacenia i powitania jam gruźliczych w ścianie narządu. Niekiedy schorzenie zajmuje oprócz trzonu także szyjkę macicy.

Najczęstszą siedzibą gruźlicy trzonu jest okolica ujścia macicznego jajowodów. W czasie ciąży umiejscawia się ona bardzo często w doczesnej podstawowej (decidua basalis).

Gruźlica trzonu macicy występować może w kilku postaciach. Najczęściej spotykany jest przewlekły, rozlany proces gruźliczy, w którego przebiegu dochodzi do serowacenia (endometritis tuberculosa). Ogranicza się on, ściśle biorąc, nie tylko do śluzówki, ale zajmuje także części mięśniówki sąsiadujące z jej chorymi miejscami.

Nabłonek śluzówki robi zrazu wrażenie prawidłowego. Wykazuje on jednak skłonność do nietypowego bujania, zwłaszcza w obrębie gruczołów, które ulegają powiększeniu. W tkance łącznej międzygruczołowej powstaje drobnokomorkowe nacieczenie, pośród którego pojawiają się komórki olbrzymie. Niekiedy nabłonek układa się w kilku warstwach i przenika w głąb utkania. Znane są przypadki złośliwego bujania nabłonka, tak że występowania obok siebie gruźlicy i raka nie można uważać za coś niezwykłego. Warstwa mięśni ściany trzonu macicy ulega również zakażeniu. Niekiedy dzieje się to bez uprzedniego zajęcia śluzówki w razie przeniesienia się zarazków drogą przerzutu z innych narządów ustroju. Tworzą się w niej liczne jamy, wypełnione ropiastym płynem i masami serowatymi. Czasami zniszczenie tkanek jest tak duże, że sprawa gruźlicza sięga aż do otrzewnej (omacicza), a nawet przedziurawia ją. W pewnych przypadkach dochodzi także do zamknięcia kanału szyjki przez masy serowate i do wytworzenia się gruźliczego ropniaka macicy (pyometra tuberculosa).

Gruźlica trzonu macicy występować może także w postaci prosówkowej oraz w postaci włóknistej. Ta ostatnia postać jest bardzo rzadka. Gruźlicę prosówkową macicy stwierdzić można właściwie tylko na zwłokach.

Objawy schorzenia gruźliczego macicy polegają tylko na powiększeniu trzonu oraz na występowaniu upławów i krwawień z macicy. Jeśli przyjdzie do zniszczenia śluzówki na wielkiej przestrzeni lub do powstania ropniaka macicy, miesiączki ulegają zatrzymaniu.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Tagi