Schorzenie określane mianem gruczolaka macicy (adenoma simplex uteri) należy uważać za sprawę nowotworową, jakkolwiek cechujące je znamiona histologiczne odpowiadają pospolitemu w śluzówce macicy przerostowi gruczołowemu (hyperplasia glandularia), który spotykamy–jak wiadomo – w przebiegu zaburzeń czynnościowych jajnika (folliculus persistens). Występowanie ich na ograniczonej przestrzeni mimo mikroskopowego podobieństwa do przerostu gruczołowego śluzówki uprawnia jednak do zaliczenia gruczolaka macicy do nowotworów łagodnych o etiologii nieznanej, jego podścielisko nie ma bowiem cech zmian zapalnych i jakiegokolwiek związku z nieprawidłową czynnością jajników.

Badanie mikroskopowe gruczolaka macicy wykazuje, że pewne miejsca śluzówki jej uległy zgrubieniu wskutek przerostu tak gruczołów, jak i podśc.ieliska. Same gruczoły, o przebiegu nieregularnym, częściowo torbielkowato rozdęte i nieraz tuż przy sobie leżące, są wysłane jednowarstwowym niskim nabłonkiem wałeczkowym.

Gruczolaki zwyczajne macicy dochodzą do wielkości zaledwie orzecha laskowego. Występują najczęściej w okolicy ujścia macicznego jajowodów. W szyjce macicy są rzadkością. W pewnych przypadkach mogą być wypchnięte z macicy wskutek jej skurczów i wówczas ukazują się w ujściu zewnętrznym kanału szyjki jakby w postaci polipów.

Schorzenie to było opisywane u dziewic i u młodych bezdzietnych mężatek. Postacią gruczolaka, ale występującą u kobiet po okresie przekwitania, jest tzw. adenoma papilliferum vel tumor villosus endometrii.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …