Faza orgazmu przechodzi w fazę ustępowania podniecenia, która jest ostatnią fazą cyklu reakcji seksualnych. Obniżanie się napięcia seksualnego przypomina odwrotność narastania podniecenia i powracania – poprzez fazę plateau i podniecenia – do stanu sprzed okresu rozpoczęcia stymulacji. W fazie tej dochodzi do rozluźnienia mięśni miednicy, podczas gdy mięśnie oddechowe nadal są napięte, co powoduje krótki oddech. Pobudzenie przenosi się z układu przywspółczulnego na współczulny. To przełączenie powoduje dość szybkie opróżnienie ciał jamistych członka oraz czasem wydzielanie potu. Nasilenie się uczucia przyjemnego odprężenia wywołuje znużenie, a czasem potrzebę snu. Podniecenie seksualne u mężczyzn, spada szybko, a u kobiet powoli. U kobiet w okresie ustępowania podniecenia istnieje potencjalna możliwość do powtórnej reakcji orgastycznej, jeśli poddadzą się one ponownej efektywnej stymulacji seksualnej. Łatwość do wielokrotnych orgazmów jest oczywiście szczególnie duża, gdy okres ustępowania podniecenia jest na poziomie fazy plateau. Natomiast u mężczyzn, oprócz nielicznych wyjątków, fizjologiczna zdolność do reakcji na ponowną stymulację seksualną jest o wiele słabsza niż u kobiet.

Istnieją ogromne różnice indywidualne w czasie trwania i intensywności każdej specyficznej fizjologicznej reakcji na stymulację seksualną. Niektóre z tych reakcji (erekcja członka i wydzielanie śluzu w pochwie) pojawiają się wcześnie i utrzymują się bez przerwy w czasie różnych faz cyklu reakcji seksualnych. Niektóre jednak reakcje mają charakter przemijający i mogą być ograniczone tylko do jednej fazy cyklu (np. zmiana koloru warg sromowych mniejszych, pojawiająca się jedynie w fazie plateau).

Podstawowe reakcje seksualne mają podwójny charakter. Pierwotną reakcją na stymulację seksualną jest szeroko rozprzestrzeniające się przekrwienie naczyniowe, a wtórną uogólniony wzrost napięcia mięśniowego. Przekrwienie może być powierzchowne lub głębokie, a napięcie mięśniowe dotyczy mięśni gładkich i prążkowanych. ‘

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …