– 1 Obecnie produkowany w Polsce jako Angravid. MEE – Mestranol, EE – Etynyloestradiol istotnie zmniejszyło częstość powikiań zakrzepowo-zatorowych i zaburzeń przemiany tłuszczów (tab. 32.1).

Stwierdzono ponadto, że preparaty te nie powodują, tak jak inne, bólów głowy, mdłości, napięcia przedmiesiączkowego dotyczącego sutków, bólów miednicy mniejszej, zwiększenia masy ciała, a przy ich używaniu, nawet długotrwałym, nie zmienia się ciśnienie krwi.

Składnikiem estrogennym jest albo etynyloestradiol (EE), albo mestranol (MEE). Mestranol jest metylową pochodną etynyloestradiolu, od którego różni się bardziej przedłużonym działaniem, co ma szczególne znaczenie w antykoncepcji. W ostatnich latach okazało się jednak, że mestranol wywiera bardziej ujemny wpływ na czynność wątroby niż etynyloestradiol.

Poza tym, etynyloestradiol wykazuje, jak się wydaje, bardziej stałe działanie przeciwgonadotropowe. Z tych względów istnieje obecnie tendencja do zastępowania w preparatach złożonych mestranolu etynyloestradio- lem [1],

NIEPOŻĄDANE SKUTKI ANTYKONCEPCJI HORMONALNEJ: DIAGNOSTYKA, ZAPOBIEGANIE I LECZENIE

Do najważniejszych zespołów działań niepożądanych należą powikłania zakrzepowo-zatorowe.

Stwierdzono, że kobiety stosujące hormonalną antykoncepcję są od 4 do 11 razy bardziej podatne na powstanie choroby zakrzepowej i zatorów od kobiet nie stosujących tej formy antykoncepcji [1, 10, 15, 17, 20].

Ryzyko udaru krwotocznego jest 2 razy większe u kobiet stosujących hormonalną antykoncepcję, a ryzyko udaru wywołanego zakrzepem – 4 do 9 razy [10, 22],

Wysunięto hipotezę, że antykoncepcja hormonalna zwiększa ryzyko zawału serca [10, 15], Badania przeprowadzone w Anglii wykazały, że liczba udokumentowanych czynników ryzyka choroby wieńcowej (palenie papierosów, nadciśnienie, hipercholesterolemia, otyłość, cukrzyca, historia przebytej toksemii przedrzucawkowej) zwiększa ryzyko rozwoju zawału serca bez względu na fakt stosowania preparatów antykoncepcyjnych.

Kobiety stosujące hormonalną antykoncepcję i palące papierosy wykazują 5 razy większe ryzyko śmiertelnego zawału w porównaniu do stosujących te preparaty, ale nie palących i ok. 10- 12 razy większe ryzyko w porównaniu z kobietami nie używającymi antykoncepcyjnych preparatów hormonalnych i nie palącymi [10, 17],

Wyniki tych badań spotkały się z krytyką. Na podstawie badań wykonanych u 40 000 kobiet wykazano, że dodatnia współzależność istnieje tylko między antykoncepcją hormonalną, a powstawaniem zakrzepów zatorowych w obrębie żył, a nie ma jej między tym postępowaniem a udarem mózgowym i zawałem serca. Sprawa zmieniła się bowiem, od kiedy lekarze zaczęli rygorystycznie przestrzegać jako przeciwwskazań zagrożeń naczyniowopochodnymi chorobami mózgu i serca [11, 15, 16].

Nie określono do tej pory, jakie jest względne ryzyko choroby zakrze- powo-zatorowej wynikające ze stosowania preparatów antykoncepcyjnych, które zawierają tylko progestagen. Preparaty takie są jednak coraz rzadziej stosowane z powodu małej skuteczności antykoncepcyjnej oraz występowania acyklicznych krwawień, ,

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …