Zmniejszenie stężenia białek wiążących nie ma istotnego znaczenia dla aktywności biologicznej steroidów, co potwierdza, że tylko wolne hormony są aktywne.

Najczęściej stosowanym, preparatem estrogenowym jest estradiol (tab. 22). 17f5-Estradiol jest naturalnym, biologicznie najsilniejszym estrogenem. Jako lek jest często stosowany w postaci walerianianu estradiolu. Związek ten wykazuje wybitną zdolność wiązania z SBG i jego czas pół- trwania wynosi 90 min. W dawkach 2-3 mg skutecznie działa w objawach niedoboru estrogenów.

Estron obecnie nie ma większego zastosowania w lecznictwie. Został on całkowicie wyparty przez preparaty estradiolu.

Etynyloestradiol jest syntetycznym estrogenem o silnym działaniu. W wyniku alkilacji przy C-17 etynyloestradiol nie podlega działaniu 17jł-dehydrogenazy, enzymu wpływającego na przekształcenie estradiolu do estronu. Czas półtrwania etynyloestradiolu wynosi 7 h. Etynyloestradiol nie ma zdolności wiązania się z SBG, w dawkach 30-50 pg/h – jest częstym składnikiem doustnych środków antykoncepcyjnych. Wspólnie ze słabymi estrogenami (estron, estriol) jest stosowany w me- nopauzie. Ma on dość silnie zaznaczone działanie na metabolizm zachodzący w wątrobie.

Estriol jest naturalnym estrogenem stosowanym najczęściej w dawkach 1-3 mg/24 h – do leczenia miejscowych objawów zanikowych pochwy. Jako słaby estrogen, z krótkim okresem półtrwania w jądrze komórki docelowej, jest przez niektórych badaczy uważany za antyestro- gen.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy