W XVII wieku dokonano dwóch doniosłych odkryć. Reignier de Graaf stwierdził, że jaja ludzkie powstają w jajniku (pęcherzyki Graafa). Johan van Ham odkrył plemniki ludzkie w nasieniu, a Antoni Leeuwenhoek doliczył ich ilość. Wkrótce autorzy specjalizujący się w badaniach zagadnień rozrodczości podzielili się na dwa przeciwne obozy. Zwolennicy jednego, „owiści”, sądzili, że człowiek rozwija się z jaja, natomiast zwo- lennicy drugiego, „amimalfeuliśoi” (plemniki nazywano wówczas zwierzątkami – animalcula), twierdzili, że rozwija się on z plemnika. I jedni, i drudzy byli zwolennikami preiormacji, to jest wyobrażali sobie, że człowiek cały, gotowy jest skulony – w jaju lub plemniku – po czym rozwija się tylko jak kwiat z pąka.

Wkrótce wynikł nowy spór między zwolennikami preiormacji (rozwoju części preformowanych w komórkach płciowych) a zwolennikami epigenezy (powstania płodu z różnych części jaja i plemnika). W wieku XVIII Kasper Wolff obalił teorię preformacji.

W XVIII wieku wielu biologów zajmowało się różnymi zagadnieniami seksualnymi. Georges Buffon, przyrodnik i filozof, część swoich dzieł poświęcił biologicznemu procesowi płodzenia i zrobił to z niezwykłą precyzją, jeśli weźmie się pod uwagę środki dowodowe, jakimi rozporządzał. Dzięki postępowi wiedzy biologicznej oraz wielu pracom biologów, s między innymi Lamarcka (XVIII/XIX wiek), twórcy naukowej teorii ewolucji organizmów, seksualność zyskiwała podstawy naukowe poprzez coraz to dokładniejsze poznawanie faktów związanych z zapłodnieniem, embriogenezą oraz ewolucją gatunku ludzkiego.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy