Arytmogenne działanie amin katecholowych lub pobudzenia nerwów wspólczulnych serca jest zjawiskiem od dawna znanym [973]. Pobudzenie układu przewodzącego serce, skrócenie okresu refrakcji i zmniejszenie rozkurczowego progu pobudliwości komór, jakie występuje pod wpływem pobudzenia adrenergicznego, może doprowadzić do ciężkich zaburzeń rytmu łącznie z migotaniem. Zaburzenia miarowości, wywołane przez endogenne lub egzogenne aminy katecholowe, ulegają nasileniu w narkozie chloroformowej, cyklopropanowej i halotanowej. Niektóre węglowodory, jak benzen, amaryna, halopropan, chloroform i pochodne propiofenonu, również potęgują arytmogenne działanie adrenaliny [973], Syntetyczne aminy sympatomimetyczne mogą także wywołać zaburzenia rytmu, natomiast glukagon działa przeciwarytmicznie [641],

Leki a-adrenolityczne, np. dihydroergotoksyna, dibenzamina lub fenoksy- benzamina, nie znoszą zaburzeń rytmu pochodzenia adrenergicznego. Nikle działanie przeciwarytmiczne dużych dawek leków a-adrenolitycznych można tłumaczyć ich siabymi właściwościami chinidynopodobnymi lub zniesieniem odruchowej wagotonii uruchamianej działaniem presyjnym amin katecholowych [765], Opisano potęgowanie przeciwarytmicznego działania propranololu przez tolazolinę [282],

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy