Dury rzekome (paratyphi) są to schorzenia zakaźne o typie duru brzusznego, wywołane przez pałeczki z grupy Salmonella (z wyjątkiem S. typhi, czyli Bact. typhi). Spośród dużej liczby (około 2-0-0) odmian pałeczek należących do grupy Salmonella tylko niektóre są czynnikiem etiologicznym w schorzeniach człowieka, a mianowicie: 1) pałeczka duru rzekomego A (Salmonella paratyphi A) 2) pałeczka duru rzekomego B (Salmonella paratyphi B, Schottmuelleri) 3) pałeczka duru rzekomego C (Salmonella paratyphi C Hirszleldi) 4) pałeczka duru mysiego (Salmonella typhi murium, typ Wrocław) 5) pałeczka Gartnera (Salmonella enteritidis Gaertneri) 6) pałeczka pomoru świń (Salmonella suipestifer). U nas najczęściej występuje dur rzekomy A i dur rzekomy B. Scho-rzenia- rzekomodurowe często występują u dzieci i u starych ludzi, natomiast w wieku dojrzałym są rzadziej spotykane.

W patogenezie durów rzekomych najważniejszą rolę odgrywa toksyna, która uwalniając się z komórek bakteryjnych uszkadza błonę śluzową przewodu pokarmowego, narządy miąższowe oraz podrażnia układ nerwowy. Źródłem zakażenia jest człowiek chory oraz nosiciel. Zarazki są przenoszone za pośrednictwem zakażonych pokarmów, rzadziej dochodzi do zakażenia przez styczność. Wśród produktów spożywczych przenosicielami zarazków bywają najczęściej: mięso, narządy miąższowe oraz wszelkie wyroby mięsne. Daleko rzadziej zdarza się przenoszenie zarazków za pośrednictwem mleka i wody. Dur rzekomy B występuje u nas znacznie częściej niż dur rzekomy A, który zdarza się raczej w krajach południowych. Patogeneza durów rzekomych A, B i C jest podobna do patogenezy duru brzusznego. Zarazki po przedostaniu się do przewodu pokarmowego przenikają przez błonę śluzową do naczyń chłonnych i dalej do węzłów chłonnych, gdzie następuje ich rozmnażanie. Stąd z prądem krwi rozsiewają się po całym organizmie. Równocześnie wskutek rozpadu zarazków wyzwalają się toksyny, które uszkadzają mięsień sercowy, naczynia krwionośne, narządy miąższowe oraz ośrodkowy układ nerwowy.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy