W medycynie estetycznej są zabiegi kierowane do młodszych osób, które przede wszystkim chcą zatrzymać pierwsze efekty starzenia, chcą intensywniej wpływać na wygląd skóry w stosunku do zabiegów Read the rest of this entry »

Rosnąca liczba dostępnych w medycynie estetycznej zabiegów medycyny estetycznej pozwala na decydowanie się na zabiegi, które pozwalają na uzyskanie coraz bardziej spektakularnych oraz długoterminowych efektów. W ten sposób można Read the rest of this entry »

Podział raka szyjki macicznej na cztery kolejne stadia na podstawie wyżej opisanych danych anatomicznych zaproponowany został w r. 1929 przez Wydział Higieny Ligi Narodów w celach głównie praktycznych, a więc w pierwszym rzędzie celem doboru przypadków raka części pochwowej nadających się do operacji lub innych sposobów leczenia. Poszczególni badacze proponowali pewne poprawki w tym podziale, ponieważ jednak nie przynosiły one istotnych zmian, został on powszechnie uznany.

Read the rest of this entry »

Stosowanie przestrzykiwań pochwy gorącą wodą (do 50°) w ilości 2-3 litrów, dwa lub trzy razy dziennie, ma na celu wywołanie przekrwienia i stworzenia lepszych warunków do wyleczenia procesu zapalnego. Dobre wyniki daje też kolumnizacja, a więc wypełnienie pochwy tamponami, z których górne przesycone są ichtiolem z gliceryną lub kseroformem z gliceryną (w stosunku 1 :io).

Read the rest of this entry »

Formy socjoseksualne współżycia między samcami i samicami można podzielić na cztery podstawowe klasy: promiskuityzm, monogamię, poligamię i poliandrię. Najpowszechniejszą formą stosunków socjoseksual- nych jest promiskuityzm. Występuje on powszechnie wśród zwierząt żyjących samotniczo lub w stadach anonimowych, spotyka się go jednak także u gatunków żyjących w stadach zindywidualizowanych (np. szympansy). Polega on na tym, że każdy osobnik może kopulować z każdym osobnikiem płci przeciwnej, a związek między samcem i samicą nie przekracza czasu trwania konsumacyjnego aktu seksualnego.

Read the rest of this entry »

Podobnie Andrzej Jaczewski (1964) badał metodą badań ciągłych, „to- warzyszących”, proces dojrzewania grupy warszawskiej młodzieży płci męskiej, która była z nim związana jako z wychowawcą. Ustalony w wyniku tego badania wiek 14,2 lat jako średnia występowania pierwszej po- lucji ma jednak również tylko walor bezpośrednio poznawczy dla zbadanej’ grupy, a nie dla młodzieży w ogóle czy choćby młodzieży warszawskiej, gdyż grupa badana była próbą niereprezentatywną.

Read the rest of this entry »

Jeśli sfera emocjonalna rozwija się prawidłowo, człowiek osiąga taki stopień jej rozwoju, który nazywamy dojrzałością emocjonalną (uczuciową). Trudno jest określić wiek, w jakim to następuje, gdyż istnieją w tym zakresie ogromne wahania indywidualne. Bywa, że cechy dojrzałości emocjonalnej spotyka się u ludzi 18 – 20-letnich, czasem zaś trudno je znaleźć u osób 30 – 40-letnich lub starszych. Osiągnięcie lub brak dojrzałości emocjonalnej w zasadniczy sposób rzutuje na nawiązywanie i utrzymywanie głębokiej więzi z innymi ludźmi. Do dzisiejszego dnia zresztą nie sprecyzowano jeszcze jednolitego poglądu na temat cech, jakimi powinien charakteryzować się stan dojrzałości emocjonalnej. Najważniejsze – jak się wydaje – są:

Read the rest of this entry »

Gruźlica trzonu macicy jest na ogół schorzeniem wtórnym, towarzyszącym zwykle gruźliczemu zapaleniu jajowodów. Przebieg sprawy gruźliczej jest podobny do przebiegu jej w jajowodach. Schorzeniu ulega z początku zwykle błona śluzowa (endometritistuberculosa) ,z czasem jednak przychodzi do zajęcia przez proces gruźliczy mięśniówki, do serowacenia i powitania jam gruźliczych w ścianie narządu. Niekiedy schorzenie zajmuje oprócz trzonu także szyjkę macicy.

Read the rest of this entry »

Recent Posts
 • Likwidowanie zmarszczek, które oferuje współczesna medycyna estetyczna.

  W medycynie estetycznej są zabiegi kierowane do młodszych osób, które przede wszystkim chcą zatrzymać pierwsze efekty starzenia, chcą intensywniej wpływać …
 • Jak wybrać najlepsze zabiegi, które zapewnia medycyna estetyczna?

  Rosnąca liczba dostępnych w medycynie estetycznej zabiegów medycyny estetycznej pozwala na decydowanie się na zabiegi, które pozwalają na uzyskanie coraz …
 • Podział raka szyjki macicznej

  Podział raka szyjki macicznej na cztery kolejne stadia na podstawie wyżej opisanych danych anatomicznych zaproponowany został w r. 1929 przez …
 • Stosowanie przestrzykiwań pochwy

  Stosowanie przestrzykiwań pochwy gorącą wodą (do 50°) w ilości 2-3 litrów, dwa lub trzy razy dziennie, ma na celu wywołanie …
 • Systemy socjoseksualne

  Formy socjoseksualne współżycia między samcami i samicami można podzielić na cztery podstawowe klasy: promiskuityzm, monogamię, poligamię i poliandrię. Najpowszechniejszą formą …
 • Badania Andrzeja Jaczewskiego

  Podobnie Andrzej Jaczewski (1964) badał metodą badań ciągłych, „to- warzyszących”, proces dojrzewania grupy warszawskiej młodzieży płci męskiej, która była z …